Skip to content

Privacy instellingen

We willen je op onze website zo goed mogelijk van dienst zijn. Hiervoor slaan we informatie over uw bezoek op in cookies. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Informatie over het gebruik van cookies is te vinden in de sectie " cookie instellingen wijzigen". U kunt uw cookie instellingen op elk moment wijzigen of intrekken door op de link "cookie instellingen" in de voettekst te klikken.

Cookie preferences

Technisch Noodzakelijk

Cookies die in deze categorie vallen, zijn vereist om de kernfunctionaliteit en veiligheid van deze website te garanderen.

Optionele cookies

LinkedIn Insight Tag​

Onze website omvat de conversietool 'LinkedIn Insight Tag' van LinkedIn Ireland Unlimited Company (hierna: LinkedIn).

De LinkedIn Insight Tag is een JavaScript-codefragment dat wij op onze website hebben geïmplementeerd. De LinkedIn Insight Tag verzamelt gegevens over het bezoek aan onze website en verzendt deze naar LinkedIn. Het gaat om gegevens als de URL van de verwijzende site, het IP-adres, apparaatgegevens, browserinformatie en de tijdstempel voor het bezoek aan onze website. LinkedIn geeft ons geen toegang tot de persoonsgegevens die worden verzameld. LinkedIn gebruikt deze informatie om ons te voorzien van rapporten gebaseerd op samengevoegde gegevens over het publiek van de website en de prestaties van advertenties, zodat wij onze website kunnen optimaliseren op basis van de informatie die wij ontvangen. Daarnaast biedt LinkedIn ons de mogelijkheid om conversies te volgen en bezoekers van onze website via de LinkedIn Insight Tag opnieuw te benaderen. Hierdoor kunnen wij gerichte reclame buiten onze website weergeven zonder de bezoeker van de website te identificeren.

Vanwege de locatie van LinkedIn kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan LinkedIn een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt.

De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van LinkedIn is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

De gegevens die worden verwerkt in LinkedIn Insight Tag worden binnen zeven dagen gecodeerd en geanonimiseerd. Uiterlijk na 90 dagen worden de geanonimiseerde gegevens automatisch verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor het gespecificeerde doel.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn naar https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Beschrijving van de service: Dit is een videospelerservice.

Verwerking companies: Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Gegevensdoeleinden Deze lijst vertegenwoordigt de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens: Video's weergeven.

Gebruikte technologieën Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze service gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst: Cookies (als de privacy-verbeterde modus niet is geactiveerd)

Verzamelde gegevens Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service: Apparaatinformatie IP-adres Verwijzer-URL Video's bekeken

Wettelijke grondslag Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld: Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart geïnformeerd: Europese Unie

Bewaartermijn De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Overdracht naar derde landen Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens mogelijk buiten de EU EER en naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen overdraagt. Als de gegevens worden overgedragen naar de VS, bestaat het risico dat uw gegevens kunnen worden verwerkt door Amerikaanse autoriteiten, voor controle- en toezichtmaatregelen, mogelijk zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals opslaan of verwerken. Wereldwijd

Ontvangers van gegevens Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld: Alphabet Inc. Google LLC Google Ireland Limited

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=en Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Opslaginformatie Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt: Maximum age of cookie storage: 10 Jaren, 2 dagen Non-cookie storage: no